Przenieś historię obiektu z …

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla nowo utworzonych obiektów (i tylko do momentu wykonania eksportu do GML-a). Opcja ta kopiuje oprócz zwykłych atrybutów (tak jak w funkcji „Kopiuj daneobiektu z …”), także atrybuty idIIP czyli: identyfikator lokalny, przestrzeń nazw, identyfikator wersji, jednocześnie przenosząc do historii obiekt z którego kopiujemy atrybuty. Nowy obiekt, który został utworzony przez operatora programu, jest tak naprawdę kontynuacją poprzedniego obiektu, który zostaje wskazany jako jego „przodek". Dlatego przejmuje idIIP swojego „przodka”. Funkcja ta doskonale sprawdza się w sytuacji kiedy na mapie jest wykreślony np. przewód projektowany a geodeta ma za zadanie skartować jego rzeczywisty przebieg w oparciu o dane uzyskane np. z pomiaru w terenie. Trzeba mieć świadomość, że funkcja „Przenieś historię obiektu z..." to tylko narzędzie ułatwiające pracę na mapie. Bez tej funkcji to samo można byłoby wykonać przez zwykłą edycję geometrii i atrybutów dotychczas istniejącego obiektu. Czasem jednak zmiana geometrii jest bardzo czasochłonna (trzeba np. przemieścić wszystkie punkty załamania obiektu), zmienia się rodzaj geometrii (np. punkt czyli centroid budynku projektowanego zmienia się w powierzchnię budynku w budowie). Niektóre obiekty (budynki, obiekty GESUT) o stanie istnienia: w budowie lub projektowany są ze względów porządkowych przypisane do innych baz czy warstw niż obiekty istniejące. Powoduje to dodatkowo konieczność przenoszenia obiektów do innych baz, warstw mapy itp. By zaoszczędzić sobie pracy, warto wtedy skorzystać z funkcji „Przenieś historię z...", która wykonuje to za operatora programu.

Jak skorzystać z funkcji „Przenieś historię z...” ?

1) W oparciu o dane uzyskane z pomiarów kartujemy nowy obiekt wykorzystując do tego celu Edytor mapy obiektowej. K4.JPG

2) Zaznaczamy myszką obiekt dla którego chcemy przekopiować atrybuty.

3) Klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy: Przenieś historię z...

K5.png


4) Następnie otwiera się okno Wskaż obiekt w którym zaznaczamy obiekt, z którego chcemy przenieść historię (przekopiować atrybuty).

5) Po zaakceptowaniu wyboru atrybuty zostają przekopiowane do nowego obiektu zaśjemy atrybuty obiekt z którego kopiuzostaje przeniesiony do historii (co oznacza usunięcie go z mapy i umieszczenie w odrębnej tabeli danych i wprowadzenie w nim wartości atrybutu koniecWersjiObiektu równej dacie przeniesienia do historii).

  • Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym na kanale YouTube [1]