Układy współrzędnych w Wielkiej Brytanii

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wstęp

W Wielkiej Brytanii występuje układ współrzędnych płaskich Ordnance Survey Great Britain 1936 (OSGB86) na elipsoidzie Airy 1830 oraz układ wysokości ortometrycznych Ordnance Datum Newlyn (ODN). Dodatkowo wraz z wprowadzeniem pomiarów GNSS (OS NET) wprowadzono układ odniesienia ETRF’89. W ramach dostosowania programu C-GEO do układów Wielkiej Brytanii wykorzystano informacje z programu StarNET, w którym przyjęto parametry odwzorowania układu OSGB86 na elipsoidzie GRS80 (nie jest to wprost układ OSGB86). W C-GEO wprowadzono go pod nazwą „National Grid for Britain”.

UK Obraz1.png

Na potrzeby przeliczeń wysokości elipsoidalnych na niwelacyjne w układzie ODN wykorzystano model geoidy OSGM15 opublikowany przez Ordnance Survey.

Założenie projektu

Przy zakładaniu nowego projektu, w parametrach projektu należy wybrać opcję „lokalny”, a z listy rozwijalnej wybrać układ „National Grid for Britain”.

UK Obraz2.png

Potwierdzeniem wybrania właściwego układu współrzędnych jest informacja w pasku ikon.

UK Obraz5.png

Dzięki takiemu ustawieniu na mapie, po włączeniu podziału sekcyjnego, wyświetlone zostaną godła map (maptitle) dostosowane do odpowiedniej skali.

UK Obraz3.png

Wybranie właściwego układu współrzędnych jest konieczne, aby program mógł dokonywać niezbędnych redukcji odwzorowawczych pomierzonych odległości (np. przy obliczeniach tachimetrii itp.).

Transformacja współrzędnych

W programie jest możliwe przeliczenie współrzędnych pomiędzy układami National Grid for Britain, UTM oraz BLh i XYZ w układzie odniesienia ETRF89, a także przeliczenie wysokości między układem ODN a wysokościami elipsoidalnymi. Przykładowe ustawienie modułu transformacji współrzędnych w celu przeliczenia współrzędnych płaskich oraz wysokości niwelacyjnych na współrzędne BLh przedstawia poniższy zrzut ekranu.

UK Obraz4.png

Transformacja wysokości

Jeśli niezbędne jest przeliczenie samych wysokości możliwe jest wykorzystanie modułu transformacji wysokości. Przykładowe ustawienie umożliwiające transformację wysokości elipsoidalnych na ortometryczne przedstawia poniższy zrzut ekranowy.

UK Obraz9.png

Wyrównanie ścisłe 3D

Aby przeprowadzić poprawne wyrównanie obserwacji geodezyjnych w module Wyrównania ścisłego 3D/GNSS należy ustawić właściwy układ współrzędnych jak na rysunku poniżej.

UK Obraz6.png

Należy jednak pamiętać, aby w opcja programu ustawić odpowiednią geoidę – jest to niezbędne do prawidłowego redukowania obserwacji GNSS.

UK Obraz7.png

Dziennik RTK/RTN

Przy wykonywaniu obliczeń związanych z pomiarami GNSS RTK/RTN w module należy również pamiętać o odpowiednim ustawieniu układu współrzędnych płaskich oraz geoidy niwelacyjnej zgodnie z poniższym zrzutem ekranowym.

UK Obraz8.png