Skróty klawiszowe w oknie mapy

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukajWyłącz z wybieralności warstwę wybranego właśnie obiektu
Ctrl+Y
Szybka zmiana wyświetlanej obok punktu informacji (numer/kod/wysokość)
Ctrl+A
Ustaw edytowalną
Ctrl+Q
Tryb wyłączności
Ctrl+W
Tryb selekcji
Ctrl+K
Wstawienie odnośnika do zaznaczonego tekstu
Ctrl+D
Zmień czcionkę
Ctrl+Alt+C
Rysuj obiekt zamknięty
Ctrl+Alt+Z
Rysuj obiekt otwarty
Ctrl+Alt+O
Wstawianie Tekstu
Ctrl+Alt+T
Strzałka, wybieranie
Ctrl+Alt+W
Edytor obiektów
Ctrl+E
Okno szukania tekstów na mapie
Ctrl+F
Drukuj
Ctrl+P
Raster – stare okno
Ctrl+R
Zmiana skali
Ctrl+S
Odszukanie punktu na mapie
F2
Odświeżenie okna mapy
F5
Przyciągaj do punktów
Ctrl+1
Przyciągaj do punktów, linii i przecięć
Ctrl+2
Zaczepiaj bez punktu
Ctrl+3
Przyciągaj do punktów bez numeru
Ctrl+4
Przyciągaj do punktów i linii
Ctrl+5
Przesuwanie symboli
Ctrl+6
Tryb modyfikacji obiektu
Ctrl+7
Tryb przesuwania i obrotu obiektu
Ctrl+8
Przesuwanie punktów obiektu
Ctrl+9
Rysowanie drugiego punktu obiektu we wskazanym kierunku i na zadaną odległość (aktywne podczas rysowania)
F6
Następny punkt prostopadle w lewo o zadaną odległość (aktywne podczas rysowania)
F7
Następny punkt prostopadle w prawo o zadaną odległość (aktywne podczas rysowania)
F8
Zaznacz w tabeli/do eksportu -> zaznaczony/e obiekt (punkty obiektu)
F7
Zaznacz w tabeli/do eksportu -> wnętrze obiektu
F8
Następny punkt numer...
F9
Cofnij i ponów
Alt-Backspace i Shift-Alt-Backspace
Wyświetlanie punktów na mapie bez kodu/bez numeru
Ctrl+N
Kopiuj tekst na mapie
F6
Legenda
Shift+F2
Pomiary i obliczenia na mapie
Shift+F3
Zmiana tła mapy (białe/czarne)
CTRL+M