Edytor mapy obiektowej

Z C-Geo Wiki
Wersja z dnia 13:43, 18 sty 2019 autorstwa Marek (dyskusja | edycje) (Zmiana definicji obiektów)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Edytor mapy obiektowej
Kategorie Mapa, Paski narzędzi , Edytory , GML
Pasek Narzędzia


Edytor mapy obiektowej (dawne narzędzie K-1) - — narzędzie wspomagające tworzenie obiektów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wywoływane ikoną Edytormapyob.PNG

Aby rysować mapę zgodnie z nowymi przepisami:


1. Zakładając nowy projekt razem z tabelą lub dodając nową tabelę do istniejącego projektu, ustawiamy szablon tabeli Mapa zasadnicza (z odpowiednią datą np. Mapa zasadnicza 2013 oraz zestaw kodów Mapa zasadnicza. (...2013, ...2015)

Edytor mapy obiektowej1.png

2. Przy aktywnym oknie mapy uruchamiamy narzędzie Edytor mapy obiektowej.

EdytorMapZas.png

3. Sprawdzamy, czy widoczny zestaw kodów jest zgodny z nowymi przepisami (w oknie nazwy kodu powinna znajdować się nazwa Alejka [mz2015],

Edytor mapy obiektowej2.png

jeśli kody są stare czyli pochodzą z instrukcji K-1, wczytujemy obowiązujący zestaw (wybieramy z listy plik MapaZasadnicza.dob.)

Edytor mapy obiektowej3.png

Uwaga: uzyskanie mapy zasadniczej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji1 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, jest możliwe TYLKO przy pomocy narzędzia Edytor mapy obiektowej.

Obiekty są pogrupowane w kategorie.

Edytor mapy obiektowej4.png

Kreślenie obiektu, na przykład cmentarza komunalnego można zrobić na trzy sposoby:


1. Gdy nie jest wybrana żadna kategoria rozwijamy listę obiektów (pogrupowanych alfabetycznie) i wybieramy cmentarz komunalny

Edytor mapy obiektowej5.png

lub

2. Wybieramy kategorię BDOT500 Pokrycie terenu i rozwijamy listę obiektów z tej kategorii

Edytor mapy obiektowej6.png

lub

3. W okno na dole po prawej możemy wpisywać szukaną nazwę obiektu albo jej fragment. Przykładowo wpisujemy komuna i zatwierdzamy enterem. Gdybyśmy napisali cment zostałyby zaproponowane także inne obiekty (gdyż cmentarzy jest kilka). Jeżeli jest wybrana jakaś kategoria (np. BDOT500 Pokrycie terenu) to program szuka obiektów pasujących do wpisanego tekstu tylko w tej kategorii. Po wpisaniu całości lub fragmentu nazwy wciskamy enter.

Edytor mapy obiektowej7.png

Jeśli wpisany tekst pasuje do kilku obiektów, to pojawia się cała lista do wyboru. Przykładowo wpis tekstu jaz, zwróci listę czterech obiektów, wybieramy właściwy.

Edytor mapy obiektowej8.png


Na Definicję cmentarza komunalnego składa się symbol i obszar. Rysujemy więc obszar cmentarza (obiekt zamknięty) i wstawiamy symbol cmentarza komunalnego.

Edytor mapy obiektowej9.png

po narysowaniu obiektu pojawi się okno, w którym mamy możliwość uzupełnienia atrybutów o obiekcie. Opcje która spowoduje otwarcie tego okna znajduje się w Opcje --> Parametry programu ---> Mapa ---> wyświetlaj okienko do wpisania danych po narysowaniu obiektu. Pomocne podczas wypełniania atrybutów mogą być tematy takie jak : Atrybuty o wartościach specjalnych ( voidable ) oraz Automatyczne wypełnianie pól bazy atrybutów.

Edytor mapy obiektowej10.png

Oczywiście oprócz możliwości wstawienia symbolu i obiektu zamkniętego inne definicje wymagają użycia innych narzędzi rysunkowych: wstawienia tekstu i obiektu otwartego. Program dobiera i podpowiada odpowiednie narzędzia zależnie od definicji obiektu mapy w rozporządzeniu. Przydatne są też przyciski ostatnie symbole i ostatnie obiekty.

Edytor mapy obiektowej11.png

Są też obiekty specjalne jak skarpy, ściana oporowa, rów melioracyjny, schody które mają wypełnienie powierzchniowe. Po utworzeniu obiektu zamkniętego program automatycznie otwiera okno wypełnienia

Ed m6.JPG


Zmiana definicji obiektów

Edytor mapy obiektowej dopuszcza również możliwość samodzielnej edycji obiektów w zestawie, należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany w istniejącym zestawie obiektów mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto w Edytorze można również stworzyć samodzielnie nowy obiekt. Więcej również w Okno Kody

Aby wywołać okno edycji klikamy na ... [1] i wybieramy Definicja obiektów [2] . W oknie można wyszukiwać jedynie po kodzie obiektu [3] lub ręcznie, sortując obiekty na przykład po polu Nazwa, alfabetycznie.


Edytormapyobiektoej5.png


Jeśli już odnaleźliśmy obiekt, który chcemy wyedytować, możemy wejść w jego edycję poprzez dwuklik myszy [1] - w tym oknie definiujemy kod znakowy oraz liczbowy obiektu, jego nazwę oraz grupę, które pojawią się w głównych oknach Edytora podczas rysowania.

Jeśli jednak klikniemy na obiekcie do edycji tylko raz zobaczymy na dole okna jego składowe - może być to OBIEKT ZAMKNIĘTY, OBIEKT OTWARTY, SYMBOL oraz TEKST. Składowe są oczywiście dopasowane do wymogów rozporządzenia, możemy je jednak edytować. Znów do edycji poszczególnych elementów obiektu wchodzimy poprzez dwuklilk myszy i na przykład dla tekstów [2] można zmienić ich wysokość w skali mapy, ustawić domyślny wstawiany teks, jego parametry, kolor oraz warstwę. Z kolei dla obiektów zamkniętych można zmienić grubość linii w skali mapy, jej kolor, warstwę oraz styl linii (poprzez kliknięcie w okienku z linią i wybranie stylu spośród dostępnych w wersji 3.0 lub 4.0). Okno edycji dla obiektów otwartych posiada dokładnie takie same opcje.


Edycja tekstu i obiektu zamkniętego


Aby wyedytować istniejący symbol należy wejść w jego edycję poprzez dwuklik myszki [1]. Pojawia się okno edycji, w którym możemy zmienić warstwę docelową, kolor oraz podpiąć do obiektu odpowiedni symbol z tabeli kodów. Żeby to zrobić należy kliknąć na polu symbol [2], a następnie w tabeli kodów odnaleźć po kodzie nasz symbol - wystarczy użyć kombinacji klawiszy CTRL + S na kolumnie Kod_z i wpisać odpowiedni kod. Jeśli chcemy zmienić przypięty do kodu symbol należy kliknąć na niego dwa razy myszą [3] i wybrać z dostępnych symboli [4].


Edycja symboli


Opis klawiszy paska Edytora definicji obiektów:

1. Okno wyboru istniejących definicji

2. Nowa, pusta definicja

3. Otwórz istniejącą definicję (przydatne dla plików poza lokalizacją C-Geo/bin, ponieważ nie znajdą się one wtedy na liście [1] )

4. Zapisz istniejącą definicję

5. Dodanie nowego obiektu

6. Edycja obiektu (to samo, co dwuklik myszy na obiekcie)

7. Usunięcie obiektu (nieodwracalne!!!)

8. Dodanie nowego elementu obiektu

9. Edycja elementu obiektu (to samo, co dwuklik myszki)

10. Usunięcie elementu obiektu (nieodwracalne!!!)

11. Narzędzia - łączenie warstw lub przenoszenie obiektu (wykonywanie jego kopii) na wybraną warstwę

12. Zamknij okno definicji


Edytormapypasek.png GML