Automatyczne rysowanie warstwic

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Automatyczne rysowanie warstwic
Kategorie Paski narzędzi Mapa
Pasek Rysowanie
Ścieżka w programie Obliczenia -> Obliczanie objętości, warstwice
Powiązania Obliczanie objętości, warstwice
Warstwice - interpolacja warstwic

Automatyczne rysowanie warstwic - warstwice w programie C-Geo można kreślić metodą ręczną, bądź automatyczną opisaną poniżej.

Aby narysować warstwice metodą automatyczną należy wygenerować model terenu.

W tym celu należy pobrać przykładowy plik objetosc.obj i wczytać go do modułu "Objętości i warstwice" (na płycie instalacyjnej C-Geo ten plik jest dostępny w katalogu "przykłady").

Oczywiście można wpisywać współrzędne ręcznie lub skopiować je z tabeli współrzędnych . Jednakże należy pamiętać, aby każda współrzędna posiadała współrzędną wysokościową H

Automatyczne rysowanie warstwic1.png

Pod ikonką ołówka można zobaczyć obraz punktów znajdujących się z zakładkach punkty terenu i punkty stanowiące obrys obszaru

Możemy stworzyć model terenu metodą siatki kwadratów lub trójkątów. Ta pierwsza tyczy się w zasadzie wyłącznie dla punktów mierzonych metodą siatki kwadratów. Siatka trójkątów jest liczona metodą Delaunay'a, patrz: [1]

Aby teraz obliczyć model terenu należy przy wciśniętej ikonce Numeryczny model terenu" kliknąć na ikonkę żarówki - wykonaj obliczenia

Pojawi się okno z parametrami modelu. Przy metodzie siatki trójkątów wystarczy tylko wpisać nazwę dla tworzonego modelu

Automatyczne rysowanie warstwic2.png

Jak widać teren został pocięty na trójkąty i na podstawie tych trójkątów zostanie zbudowany model terenu. W tym miejscu można graficznie zmienić tzw. połączenia stałe, które program mógł źle zinterpretować. (opisane to jest w przypadku obliczenia objętości) Po wciśnięciu przycisku OK model zostanie zapisany.

Możemy go zobaczyć w 3D używając znowu ikonki ołówka - Model(open GL)

Automatyczne rysowanie warstwic3.png

Przed narysowaniem warstwic dobrze jest stworzyć w warstwach lub w Legendzie warstwę o nazwie np.: warstwice

Teraz wduszamy ikonkę Warstwice i klikamy na żarówkę - wykonaj obliczenia

Automatyczne rysowanie warstwic4.png

W nowym okienku wybieramy model terenu, co ile ma być cięcie warstwicowe i czy ma być opis warstwic. W opcjach możemy wybrać czy mają być rysowane linie krzywe czy łamane. Współczynnik generalizacji warstwic najlepiej nie zmieniać. Zmiana zwiększy lub zmniejszy ilość punktów tworzących warstwicę

Po wybraniu warstwy zostanie naniesiony rysunek warstwic na mapie. W przykładzie są małe współrzędne dlatego napisy są duże. Aby zmienić ich rozmiar wystarczy zmienić rozmiar czcionki

Automatyczne rysowanie warstwic5.png