Atrybuty o wartościach specjalnych ( voidable )

Z C-Geo Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Atrybuty o wartościach specjalnych ( voidable )
Kategorie Import/Eksport
GML
Rozszerzenie dla pliku .gml

Atrybuty o wartościach specjalnych ( voidable ) - wraz z aktualizacją z dnia 30.11.2016r. pojawiła się możliwość uzupełniania atrybutów w bazie danych wartościami specjalnymi <<Voidable>> zgodnie z wymogami nowych rozporządzeń o mapie zasadniczej i bazach BDOT, GESUT i EGiB. Atrybuty te stosujemy wtedy, gdy atrybut danego obiektu jest wymagany, ale z jakiegoś powodu nie możemy zdobyć informacji o jego wartości. Stosujemy wtedy poniższe wartości specjalne, które uzasadniają przyczynę braku wartości:

  • nie stosuje się (inapplicable) - nie ma zastosowania (wartości) w danym kontekście;
  • brak danych (missing) - prawidłowa wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale właściwa wartość może nie istnieć;
  • tymczasowy brak danych (template) - wartość atrybutu będzie dostępna w późniejszym terminie;
  • nieznany (unknown) - prawidłowa wartość atrybutu nie jest znana, ale właściwa wartość prawdopodobnie istnieje;
  • zastrzeżony (withheld) - wartość atrybutu jest zastrzeżona.


W C-Geo atrybuty te możemy uzupełnić w trzech miejscach:

1. Podczas rysowania pojedynczego obiektu na mapie Edytorem mapy obiektowej wybierając atrybut z listy ukrytej pod przyciskiem "GML" , jak na screenie poniżej:

Missing 1.png


2. Podczas rysowania pojedynczego obiektu na mapie wybierając wartość specjalną z rozwijalnej listy słownikowej przypiętej do konkretnego pola:

Missin 2.png

3. Po narysowaniu, w oknie bazy danych (zbiór danych dla obiektów) korzystając z listy ukrytej pod przyciskiem GML (screen) lub wybierając wartość specjalną z listy słownikowej przypiętej do konkretnego pola:

Rys.1.png

Wybór atrybutów specjalnych dla pól, w których jest to wymagane, jest bardzo istotne, ponieważ gwarantuje to poprawność tworzonego pliku GML i brak błędów walidacji.

Więcej również na [1]